, , , !!!!!!

«ͨ» , , , , : - , 39% 10, 50 / - , 46-48% 37, 00 / - , 28- 30% 12, 00 / - , 32-34% 12, 50 / - , 36% 15, 00 / - , 37-39% 17, 50 / - , 34-36% 32, 00 / - (., ) 43, 00 / - , / - 36, 00/ - 195, 00 / - 99, 00 / - 91, 00 / - .60, 00 / -.21, 50 / - 6, 00 / - .2, 50 / - (3 , ) 12, 00 / - , 60%( , ) 55, 00 / - .8, 50 / - - , . . E-mail: partner.116@yandex.ru ..: 8(937)523-70-50, 8(987)296-07-94. http://partner116.agroserver.ru .

:
,
: 
: +7 (987) 2960794

: 13.09.2017 12:04
: c: 1, : 295(pdo.ru):
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

, , , :
:

:

:
, , , !!!!

:
, , , !!!!

  : http://ufo.zol.ru/Prodazha/Pshenitsa-yachmen-rozh-kukuruza-gost_Prodam_zhmykh_9014347.html